M-005

Name:

Merejka mini: M-005

Colours:

21

Size in cm:

13×9.5

Canvas type:

Aida 16, white


where to buy