M-001

Name:

Merejka mini: M-001

Colours:

17

Size in cm:

13×9.5

Canvas type:

Aida 16, white


where to buy