K-100: Autumn Girl

Name:

Autumn Girl

Colours:

29

Size in cm:

23×14

Canvas type:

Aida 16, white


where to buy